custom facebook website email 
maart
Hier is weer een nieuwe Digi Expres met het laatste nieuws van MC de Heksenketel, boordevol actualiteiten en leuke items.

Wij hebben dit keer twee leuke informatieve items namelijk "vrouwen aan de top" en "Verslaafd". Verder kun u alle activiteiten en nieuwtjes lezen van MC de Heksenketel.

Veel leesplezier

Bericht maandag 30 maart 2020

Hallo iedereen!

Zoals misschien wel verwacht heeft het bestuur de beslissing moeten nemen om de sluiting van De Heksenketel te verlengen en wel tot en met maandag 1 juni (Pinkstermaandag). Alle geplande activiteiten in deze periode tot 1 juni gaan dus NIET door.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de verscherpte maatregelen. Met name de maatregel om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren is zeer moeilijk te handhaven als we open zouden gaan. Bovendien heeft het bestuur ook rekening gehouden met het feit dat veel vrijwilligsters en bezoekers uit de risicogroepen komen.

Het zijn zware tijden voor iedereen en we wensen allen veel sterkte toe. De Heksenketel blijft wel bereikbaar via email: mcdeheksenketel@gmail.com. Nicole Moutarde is rechtstreeks te benaderen via nicole.deheksenketel@gmail.com.

Eventuele nieuwe berichten volgen via onze website en Facebook-pagina.

Bestuur en medewerkers van Moedercentrum de Heksenketel

Verslaafd

Wat is een verslaving?

Een verslaving is lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk zijn van één of meerdere middelen of gewoontes. De afhankelijkheid daarvan gaat gepaard met het gedwongen doorgaan met het gebruiken van het middel of de gewoonte.

Wanneer ben je verslaafd?

Je bent verslaafd wanneer je niet meer de drang kunt beheersen tot het gebruik van die middelen of gewoontes, waarvan je lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk bent geworden.

Er zijn twee soorten verslavingen: een verslaving aan stoffen/middelen en een verslaving aan gedrag/gewoontes.

Verslaving aan middelen
  • alcohol
  • drugs (alle varianten)
  • medicijnen
Verslavingen aan gewoontes
  • gameverslaving
  • internetverslaving
  • gokverslaving

Hoe herken je verslavingsgedrag?

Als je verslaafd bent, vertoon je verslavingsgedrag. Dit zie of wil je niet altijd zelf zien. Je zou het volgende kunnen ervaren:
  • je bent constant bezig met het middel of de gewoonte
  • door verlangen ontstaat er een herhalend patroon en dit patroon is niet of nauwelijks te onderbreken
  • je dagelijks leven lijdt hier onder.

Verslaving is een lichamelijke en of geestelijke ziekte die met de dag toeneemt.

Door de schaamte die de verslaafde kan ervaren, zal hij/zij steeds meer geneigd zijn zich te isoleren van familie, vrienden en omgeving. Het kan erg eng zijn om te erkennen dat je verslaafd bent en hulp daarbij nodig hebt. Hoe langer het proces van verbergen aanhoudt, hoe zwaarder en moeilijker het herstel kan worden. Het is zelden dat men op eigen wilskracht met alcohol, drugs of een andere verslaving kan stoppen.

Lichamelijke afhankelijkheid

Bij lichamelijke afhankelijkheid is je lichaam gewend geraakt aan het gebruik van een middel. Dit zorgt ervoor dat als je het middel niet gebruikt, je lichaam gaat protesteren. Dit kan resulteren in ziekteverschijnselen zoals koorts, misselijkheid, hoofdpijn en slapeloosheid. Dit worden ontwenningsverschijnselen genoemd.

Geestelijke afhankelijkheid

Bij geestelijke afhankelijkheid verlang je zo naar het middel of gewoonte dat je alleen nog maar kunt denken aan het gebruiken van het middel. Dit geeft je het gevoel niet meer zonder te kunnen. Ook hier kunnen dezelfde ontwenningsverschijnselen optreden als bij een lichamelijke afhankelijkheid!

Hoe ontstaat een verslaving?

Drugs beïnvloeden de werking van stofjes die elektrische signalen van de ene zenuw naar de andere zenuw overbrengen. Daardoor worden bepaalde hersengedeelten gestimuleerd of geremd. Het remt vervelende gevoelens en stimuleert prettige gevoelens. Hierdoor ontstaat een beloningssysteem.

Dopamine behoort tot het beloningssysteem van onze hersenen en zorgt ervoor dat je je tevreden en beloond voelt. Door middelengebruik ontstaat meer dopamine. Hierdoor voel je je anders, prettiger, sterker en meer alert. Ook kun je vlucht- of vechtgedrag vertonen. Omdat dit vaak goed voelt, wil je dit gevoel herhalen. Door herhalen ga je vaker gebruiken en heb je steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen. Zo ontstaat er verslavingsgedrag.

Oorzaken van een verslaving

Bij 35-80% van de verslaafde speelt erfelijkheid een rol bij de ontwikkeling van een verslaving. Kinderen waarbij één of beide ouders verslaafd zijn geweest hebben meer kans op het ontwikkelen van een verslaving. Daarnaast kunnen persoonlijke en omgevingsfactoren ook een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan een psychische stoornis, het vroegtijdig verlaten van school of financiële problemen.

Hoe kom je van een verslaving af.

Er zijn genoeg instellingen die hulp aan mensen met een verslaving- of doseringsproblematiek bieden. Verslaving is een behandelbare ziekte maar je moet er wel voor openstaan om behandeld te worden. Ze helpen je weer handvatten te geven in het leven waardoor jouw leven zal veranderen.

Je staat er niet alleen voor!

Er zijn ervaren psychologen, psychiaters, counselors, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen die je kunnen helpen. Deze ervaringsdeskundigen hebben zelf ook de ziekte van verslaving overwonnen en begrijpen daarom heel goed wat je doormaakt. Zij begeleiden je stap voor stap.

Het doel is jou zo snel maar vooral zo goed mogelijk te behandelen waardoor je je leven weer kan oppakken. Met uitstekende nazorg en door het betrekken van familie bij de behandeling wordt terugval zo goed als mogelijk voorkomen. Je staat er niet alleen voor!

Heb je hulp nodig naar aanleiding van deze publicatie neem dan contact op met je huisarts.Vrouwen aan de top

Vrouwen aan de top
Werkgevers en werknemersorganisaties vinden dat er een quotum moet komen om bedrijven te dwingen meer vrouwen aan de top te krijgen. Ook moet er meer culturele diversiteit komen in het bestuur. Een organisatie die dit controleert is de Sociaal Economische Raad (SER). Deze raad heeft wel geconcludeerd dat het aantal vrouwen langzaam stijgt.
Het is jammer dat werkgevers gedwongen moeten worden door middel van een quotum; het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat er meer vrouwen in de top zouden zitten.

Het SER heeft ook een advies afgegeven voor een zogeheten ingroei-quotum dat gaat gelden voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Ze pleiten voor een quotum van 30%; halen ze dit niet, dan moet het volgende lid in de organisatie een vrouw zijn. Wordt deze niet gevonden blijft de stoel leeg! Uit de laatste cijfers blijkt dat 8,3 procent van de bedrijven aan het cijfer voldoet. In 2012 was dat 4,5 procent.

"Op het gebied van vrouwen aan de top, loopt Nederland inmiddels best achter", aldus de Bedrijvenmonitor Topvrouwen, die de laatste stand van zaken in kaart brengt. "Noorwegen was het eerste land met een quotum, maar inmiddels zijn veel Europese landen gevolgd. Je ziet dat de quota echt werken, het zorgt voor versnelling."

Zweden en Denemarken hebben geen quotum maar wel vrouwen in de top

Ook andere zaken dragen bij aan een gelijke verdeling in de bedrijfstop. Landen als Zweden en Denemarken hanteren geen quotum, maar staan wel in de top-10 van landen met de meeste vrouwen aan de top. Deze landen bieden bijvoorbeeld goedkope kinderopvang aan of hebben een langer vaderschapsverlof.

Waarom is het zo lastig en lukt het niet?

De cijfers vallen opnieuw tegen. De overgrote meerderheid komt niet in beweging. Na zes jaar monitoren rest ons niets anders dan te concluderen dat het wettelijk streefcijfer niet werkt. Het is simpelweg te vrijblijvend. Het streefcijfer was goed bedoeld, maar het bleek tegen te vallen, het is nu tijd voor een quotum.

Waarom zijn er zo weinig vrouwen aan de top?

Dit komt door verschillende factoren, enerzijds de Nederlandse cultuur en randvoorwaarden als kinderopvang. Daarnaast is de uitstroom van mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden gelijk. Maar uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de vrouwen daarna terugkomen in een lagere functie.

Deeltijdwerk speelt ook een grote rol. Nederland is kampioen parttime werken in vergelijking met andere Europese landen. Uit een rapport van Europese denktank Oeso blijkt dat bijna 60 procent van de werkende vrouwen in Nederland in deeltijd werkt, tegenover nog geen 20 procent van de mannen.

Het probleem is ook niet gewoon opgelost als alle vrouwen fulltime gaan werken. Zo simpel werkt het niet. Er bestaan nog altijd veel vooroordelen tegen vrouwen op topposities. Daarnaast is nog altijd zo, dat wanneer het bestuur alleen uit mannen bestaat, ook de ideale kandidaat een man is.
aktievieteiten

Workshop Macramé

Workshop Macramé
Macramé: een oude techniek die nu weer veel mensen inspireert! Na zoveel enthousiasme van de vorige workshop kwam de vraag naar meer macrameeën. Dus gaan we deze workshop nog een keer herhalen, en… het is echt niet moeilijk! Je leert verschillende soorten knopen verwerken: Weitasknoop, Cordonknoop, Festonknoop en Josephineknoop. Macraméwerkstukken zijn gewoon een lust voor het oog en een echte blikvanger in de hal of in de woonkamer en verder is het als kleedje superleuk aan de muur of voor het raam. Resultaat: complimentjes ontvangen en trots op jezelf kunnen zijn. We gaan op deze creatieve manier gezellig samen aan het knopen!
Op donderdag 2 april van 13.00 tot 15.00 uur
Kosten €5,00
Vooraf telefonisch aanmelden tel: 045-5723372, tot uiterlijk maandag 30 maart

Wandeling Schinveldse bossen

Wandeling Schinveldse bossen
Welkom in het prachtige Zuid-Limburg en wel in het bijzonder in de gemeente Onderbanken. Deze route voert ons door het prachtige gebied van de Schinveldse bossen. Tijdens deze route volgen wij de bruine paaltjes met de groene band.
Op woensdag 1 april en we vertrekken en verzamelen om 10.00 bij de Heksenketel
Kosten €3,00 (inclusief koffie of thee)

Bloemschikken

Bloemschikken
Daar krijg je toch goeie zin van! Als het vroege voorjaar gaat ontluiken en dan zo’n heerlijk bloemstuk op tafel of in de hal! Dat doet altijd zo opfleurend aan na die donkere koude winter. Het is ook ontspannend om met de natuur bezig te zijn en een kunstwerkje van bloemen te creëren. Je kunt dit bloemstuk zelf samenstellen uit materialen die hier aanwezig zijn, maar je kunt vanzelfsprekend ook zelf wat leuke, decoratieve frutselspulletjes meebrengen.
Op woensdag 25 maart van 19.00 tot 21.00 uur
Kosten €7,00 (inclusief alle materialen)
Vooraf telefonisch aanmelden tel: 045-5723372, uiterlijk tot en met donderdag 19 maart

Wereldlunch Engels (géén High Tea)

Wereldlunch Engels (géén High Tea)
Nu gaan we naar de Engelse keuken om voor u een heerlijke lunch te bereiden. Het is dit keer geen High Tea en laat u zich maar verrassen! Het zal u zeker goed bevallen. Neem gerust uw familie en vrienden mee, ook kinderen zijn van harte welkom.
Op woensdag 25 maart van 12.00 tot 13.00 uur
Kosten €6,00
Ruim van tevoren aanmelden tel: 045-5723372, want de lunches zijn druk bezocht en Vol=Vol

Handwerken

Handwerken
Iedereen die van handwerken houdt, kan zich op donderdagmiddag bij onze handwerkgroep aansluiten. Het is niet alleen breien, maar je kunt ook haken of borduren. Gewoon je eigen werk en materiaal meenemen en kom er gezellig bij zitten. Heb je geen materiaal, dan hebben wij hier wel wat voor jou liggen!
De handwerkgroep is er op iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur en kost €2,00 per les of bijeenkomst.
Ter kennismaking is de 1e les gratis.
Voor meer informatie tel: 045-5723372
Romereis
Met de Heksenketel naar Rome (17-20 februari 2020)
Reisverslag

Toen de mogelijkheid bestond om in 2020 een uitgebreider vrijwilligersuitjedan in andere jaren te organiseren gingen Nicole en Melanie een uitdaging aan: Het werd een vierdaagse reis naar Rome. Een gedegen voorbereiding volgde: Met allerlei acties en inspanningen werd het extra benodigde bedrag bij elkaar gespaard, de deelnemers verdiepten zich in de geschiedenis en cultuur van Rome en op de bijeenkomsten vóór de reis, werden via voordrachten aan elkaar, de historische bezienswaardigheden besproken. Het grote genieten begon dus al van te voren.
Na ons vroege vertrek op maandagmorgen 17 februari arriveerden we met Eurowingsvanuit Düsseldorf in de ‘Eeuwige’ stad. ’s Middags kwamen we aan in hotel American Palace vlakbij metrostation Laurentina, iets uit het centrum.
Toch allemaal wat vermoeid door het vroege opstaan toerden we daarna met De Hop on Hop off bus langs een aantal bezienswaardigheden die we de dagen erna nog beter zouden gaan bekijken.Allessi, een restaurantje in de buurt van station Termini bleek de perfecte plek om de eerste dag af te sluiten.
Na een goed ontbijt de volgende dag begon het echte werk: De Spaanse trappen, Piazza del Popolo en Vaticaanstad stonden op het programma. We waren uitgeteld die avond maar na een heerlijke pizza of pasta in een restaurantje bij het Vaticaan (Mercantonio),waar eenorkestje de stemming verhoogde, waren we nog fit genoeg om naar de Engelenburcht en de Engelenbrug te lopen. In de metro, waar een jongen op de accordeon speelde, nogeven gedanst om de Romeinen te laten zien dat wij Nederlanders van feesten houden en dat dat ook kan in een rammelend treinstel.
Er achteraan nog een drankje genomen in de lobby van het hotel en daarna uitgeteld in bed gedoken.
De volgende dag, na de prachtige PiazzaNavonamet zijn Vierstromenfontein en de Santa Agnese kerk, even een ommetje gemaakt over de Campo di Fiori, een kleurrijke markt met bloemen, groentes en veel limoncello. Vervolgens een bezoek gebracht aan de Trevifontein waar we allemaal kleingeld ingooiden omdat we er toen al van overtuigd waren nog eens terug te willen naar te Rome. Na het imposante Pantheon en het Colosseum vonden we, na wat zoeken in de wijk Monti vlakbij het Colosseum, een leuk betaalbaar restaurantje: Di Angeli.
De vierde en laatste dag dag hebben we onze koffertjes zolang gestald in het hotel en hebben Circus Maximus bezocht, zijn nog eens langs het Forum Romanum en de Boog van Titus gelopen en hebben een drankje gepakt op een terrasje. Helaas zat ons reisje er toen voor zover weer op.
’s Avonds laat diezelfde dag zijn we in Düsseldorf geland en konden we terugkijken op vier prachtige dagen. De stemming zat er geweldig in en iedereen die mee is geweest heeft Rome in zijn hart gesloten. We hebben veel gezien; nog meer dan hierboven beschreven. Niet alleen het goede weer en de perfecte organisatie maar ook alle deelnemers hebben bijgedragen aan het succes van deze reis.

Ons hotel was geweldig en ook de restaurantjes die we genoemd hebben zijn een aanrader. We hebben voornamelijk gereisd met de metro en ook de meerdaagse Openbaar Vervoerkaart is handig en betaalbaar.

Toen we terug waren namen de berichten over het Coronavirus in het nieuws de overhand.
We hebben heel veel geluk gehad dat de reis half februari gepland was en niet later en dus door kon gaan.
Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt op welke wijze dan ook: Bedankt!
IMG_2243
IMG_1140
IMG_1150
IMG_2270
MailPoet