custom facebook website email 
novdec
Hier is weer een nieuwe Digi Express met het laatste nieuws van MC de Heksenketel!

Deze keer blikken we terug op het fantastisch 12½ jarig jubileum van MC de Heksenketel en geven we je een update van de brexit; daarnaast gaan we in op het stikstofprobleem (dat is op dit moment erg actueel). Verder hebben we een doneeractie en sponsordiner in verband met de reis naar Rome.

Lees snel verder!
cooltext341110337748693
P1020207 (Copy)

Op 11 oktober hadden we groot feest. Wij als moedercentrum waren 12,5 jaar zelfstandig. Dit moest natuurlijk gevierd worden en dat is wat we uitbundig hebben gedaan.


Geweldig!!!!! Vanaf 16:00 uur was er een receptie en vooraf was er eerst een mooie jubileumwandeling onder leiding van Annie. De receptie was drukbezocht en er waren lekker hapjes en drankjes.

P1020237 (Copy)
P1020253 (Copy)
Tegen 19:00 uur werd het buffet geleverd en werd er met de genodigden heerlijk gegeten en daarna gefeest. Ook was er nog een bezoek van het duo Clara Zoerbier en Maria Pröppeler (Jack Vinders en Stan Peeters) waarbij we zelfs nog de polonaise hebben gelopen. Wat een avond. Om nooit te vergeten.

Met dank aan de jubileumcommissie.

brexit
uk

Wat is de Brexit?

We hebben u al eens geschreven over de Brexit en nu zullen we hier wat verder op in gaan. De Britten hebben besloten op 23 juni de EU te willen verlaten. Sinds deze datum liggen de Britten overhoop met elkaar hoe ze dit gaan doen. De Britten hebben traditioneel meer met de VS dan met de EU; desondanks zijn ze in het verleden toch lid geworden. Één van de redenen is de vrijhandel (geen tarieven voor import en export en geen oponthoud bij de grens). Daarnaast mogen EU-burgers zich vrij vestigen, kunnen zij werken zonder speciale vergunning in een andere lidstaat en hebben 19 van de 28 lidstaten met de euro een gezamenlijke munt, iets waar de Britten overigens niet aan meedoen.
De wetten van de EU worden ontworpen in Brussel en het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft daar het laatste woord in.
Veel van de Britten vinden het verlies van soevereiniteit maar niks; zij willen onder andere zelf bepalen wie het land binnenkomt, willen hun eigen wetten ontwerpen en hun eigen rechters laten beslissen.

Waarom duurt het allemaal al zo lang?

De EU is sinds 1952 met als voorlopers Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux uitgegroeid tot een statenbond met 28 landen. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat eruit wil stappen. De opzegging gebeurde per brief op 29 maart 2017, 9 maanden na het referendum. De vertrekperiode zou 2 jaar duren en de einddatum zou dan 29 maart 2019 zijn. Omdat premier May de Brexit-deal niet door het Britse parlement kreeg besloot de EU de scheiding uit te stellen tot 31 oktober 2019. De voortgang gaat zo traag dat inmiddels alweer is besloten tot een uitstel tot 31 januari 2020. Er komt in ieder geval een overgangsperiode die loopt tot eind 2020, waarin alles blijft zoals het is. Deze periode is hard nodig omdat ze meer dan vier decennia lid geweest zijn. Wetten en regels moeten op elkaar afgestemd worden en bedrijven moeten ontzettend veel gaan regelen, omdat er geen vrijhandel meer is tot er een vrijhandelsakkoord gesloten is met het Verenigd Koninkrijk. Maar dit is niet alles, er zijn meer complicaties. Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit namelijk uit vier landen: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. In de laatste 2 landen is de meerderheid tegen de Brexit en Schotland dreigt om het Verenigd Koninkrijk te verlaten in de hoop lid te kunnen worden van de EU. In Noord-Ierland bestaat de angst dat er straks controles komen op de grens met de Republiek Ierland die kunnen leiden tot nieuwe spanningen tussen katholieken en protestanten in deze regio. Er heeft niemand ervaring met deze situatie omdat het zich nog nooit heeft voorgedaan. Daarom is er veel te regelen en dat heeft tijd nodig.

Kunnen wij straks nog makkelijk reizen?

Vrij personenverkeer is een kernonderdeel van de EU, burgers kunnen zonder visum van de ene naar de andere lidstaat reizen en daar ook zonder visum werken. Een aantal Britten willen dat dit stopt omdat zij vinden dat er te veel immigranten naar hun land zijn gekomen. Dit heet volgens de Britten geleid tot zorg overlast, loondruk en het feit dat de huizenprijzen fors omhoog zijn gegaan. We weten nog niet precies hoe het loopt, maar het kan zo zijn dat er straks een visum nodig is om te reizen en werken in het Verenigd Koninkrijk. Als dat zo zou zijn kan dat grote gevolgen hebben voor bedrijven. Veel Britse bedrijven zijn namelijk afhankelijk geworden van buitenlands personeel en zeggen dat ze geen Britten kunnen vinden voor hun vacatures. Hoe het Britse immigratiebeleid vorm zal krijgen is nog onduidelijk. Doel is wel dat de toeristen en studenten uit de EU zonder visum moeten kunnen reizen. Voor de 3 miljoen burgers uit andere EU lidstaten die al in het VK wonen, waaronder 100.000 tot 150.000 Nederlanders, geldt dat ze een vaste verblijfsvergunning moeten aanvragen zodra ze vijf jaar in het VK zijn.

Brexit en Nederland

Volgens het CBS exporteert Nederland na Duitsland het meeste naar het Verenigd Koninkrijk. Die handel levert ons land in het jaar 2017 22.7 Miljard euro op en is goed voor 218.000 banen. Met de Brexit is dit allemaal erg onzeker voor de toekomst dus is dit voor Nederland erg belangrijk maar er staat meer op het spel. Voor Nederland zijn de Britten een ideale bondgenoot binnen de EU, omdat ze tegenwicht bieden aan de plannen van met name de Fransen om steeds meer macht aan Brussel te geven. Dat evenwicht is er straks niet meer.

Is het mogelijk dat Brexit niet door gaat?

Hoewel het Verenigd Koninkrijk en de EU eind 2018 een principe akkoord over de Brexit bereiken, is de afloop toch nog erg onzeker. Veel leden van het Britse parlement zijn tegen de Brexit deal en vinden het Brexit akkoord minder dat een EU-lidmaatschap. Ook Noord-Ierland die zou een groter deel van de douaneregels moeten hanteren dan het Verenigd Koningrijken dat stuit op verzet.

Welke kant het op gaat is nog onduidelijk en een, dat er helemaal geen Brexit komt valt ook niet uit te sluiten.
sponsor
dinner b
dinner a
stikstof

Wat is stikstof

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu.
Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof).
Stikstof_300b

Wat is het stikstofprobleem?

Stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor planten en essentieel voor de voedselproductie in de wereld. Het wordt om deze reden in de landbouw toegepast als meststof. In Nederland is echter sprake van een zeer hoge toediening via dierlijke mest. Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak in de lucht terecht. Daarnaast wordt vanuit andere sectoren stikstofoxide uitgestoten, met name door verkeer en industrie.
Door de ammoniak uit de veesector en de uitstoot van fabrieken en verkeer komen er giftige stoffen vrij die neerdalen op natuurterreinen, waar ze de bijdragen aan bodemverzuring. Hierdoor ontstaat een disbalans in voedingsstoffen in deze terreinen en neemt de diversiteit aan plantensoorten af.
Er treden negatieve effecten op in de vogelstand en andere fauna. Stikstofoxiden in de atmosfeer zijn ook schadelijk voor de gezondheid van de mens via de vorming van ozon (denk aan smog) en via een bijdrage aan de vorming van fijnstof. Het stikstofbeleid is er mede op gericht de uitstoot van ammoniak en andere giftige stoffen te beperken.

Waarom is er nu ophef?

De stikstofproblematiek speelt al sinds het begin van de jaren 80, toen er politiek zeer veel aandacht was voor ‘zure regen’.
Naast zwavel, waarvan het gehalte sinds 1980 met circa 90% is gedaald, ging het toen al om hetzelfde stikstofprobleem. Sindsdien heeft de Nederlandse overheid dan ook getracht om de stikstofuitstoot te verminderen. Vanaf 1990 is de Nederlandse stikstofuitstoot ook meer dan gehalveerd en ook de NOx-uitstoot daalt daarbij al dertig jaar gestaag. Alleen de afname in de uitstoot van NH3 is sinds 2010 gestagneerd
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat de overheid in 2015 introduceerde, zou de uitstoot van stikstof verder moeten verminderen en de negatieve gevolgen ervan moeten beperken, maar in mei oordeelde de Raad van State dat het PAS niet voldoet. Door deze ‘stikstofuitspraak’ zit Nederland nu op slot als het gaat om bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe autowegen en woonwijken en dat veroorzaakt veel commotie.
brei
Iedere donderdagmiddag is er een brei-middag in De Heksenketel onder leiding van een"breimoeder". Deze middag is van 13:00 tot 15:00 uur.

Aanmelden is niet nodig, kom gerust binnen lopen op donderdag tussen 13:00 en 15:00 uur. De eerste les is gratis daarna €2,- per les.

473f7926f2fc142164a63ce9ae58bea97d57d65b
rome
We hebben in het kader van onze cultuurreis naar Rome enkele acties georganiseerd.

Via internet loopt er doneeractie en in De Heksenketel zelf kunt u kleine dingetjes kopen of kleding doneren om ons te steunen!

Verder organiseren wij een sponsordiner op 15 januari 2020. Zie eerder in deze Express!


bezoek
Bezoek aan Schunck door de cursisten van de Nederlandse les.
Donderdag 28 november verruilden de cursisten van de Nederlandse les het klaslokaal voor de bibliotheek in het centrum van Heerlen. Ilhem, medewerkster van de bibliotheek, leidt ons rond door het mooie Glaspaleis. We komen er al snel achter dat het bij lange na niet meer de bibliotheek is die we kennen van vroeger en waar alleen maar boeken uitgeleend werden
IMG-20191202-WA0004
Hier is iedereen welkom: Mensen die graag lezen, mensen die de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn, iemand die rustig wil studeren of werken, kinderen (met hun moeder of vader) die op een vrije middag en ook in het weekend op de gezellige kinderafdeling willen spelen, lezen of voorgelezen worden.
Je mag een computer gebruiken om te internetten en je kunt er kopiëren.

En dat is nog lang niet alles. Hieronder zet ik een paar (van de vele) mogelijkheden op een rij. Je kunt altijd zelf binnenlopen bij Schunck of in één van de andere bibliotheken in Heerlen om informatie vragen.

Op het prikbord in de bezoekersruimte van de Heksenketel hang ik de folder waarin alle bijeenkomsten en cursussen beschreven staan met de dagen en tijdstippen erbij.
IMG-20191202-WA0003
Naast een gewoon abonnement om materialen te kunnen lenen is er de mogelijkheid voor mensen die beter Nederlands willen leren om boeken van het Taalhuis te lenen. Het Taalhuis is een afdeling waar moderne boeken staan die herschreven zijn in eenvoudigere woorden. Voor een volwassene is het zo mogelijk om ook de boeken van bekende schrijvers te lezen in gemakkelijke taal. Voor het lenen van deze boeken kun je tegen lage kosten een soort abonnement afsluiten.

Voor mensen die het leuk vinden om in groepsverband hun Nederlandse taal te verbeteren is er het Taalcafé. Daar kunnen ze samen praten,de krant lezen, woordspelletjes doen, het nieuws bespreken of gewoon alleen maar een kop koffie drinken. Heb je vragen over de bediening van je computer of tablet dan kun je terecht in de Knoppenwinkel of naar de bijeenkomsten gaan van Klik en tik. Wil je een baan gaan zoeken of van baan veranderen dan kun je je opgeven voor de cursus Leren solliciteren of Op weg naar werk. Je krijgt handige tips die je kunt gebruiken bij je sollicitatie, men helpt je met het zoeken naar een mogelijke baan, het schrijven van een brief en het maken van een portfolio.
IMG-20191202-WA0002
kesrt
MC de Heksenketel heeft kerstvakantie van vrijdag 20 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020. Op maandag 6 januari 2020 zijn wij weer geopend!
MailPoet