Over onsmc. De Heksenketel………….

 

 

geeft vrouwen kracht

hier laat men vrouwen in hun waarde

hier is geen rivaliteit

hier steunt men elkaar

                    

geeft vrouwen kansen 

zich te ontplooien, zich te ontwikkelen

er wordt niet gekeken naar je gebreken

maar naar wat je wél kunt

 je eigen kwaliteiten uitbreiden

 

laat vrouwen groeien in eigenwaarde 

Doelstelling MC de Heksenketel:

De Heksenketel is vooral gericht op activiteiten en diensten die een bijdrage kunnen leveren aan ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning binnen het perspectief van positieverbetering. Meer specifiek betekent dit:

  • het ondersteunen van vrouwen bij het leven van alledag

  • het doorbreken van isolement van vrouwen

  • het activeren van maatschappelijke participatie

  • het aanbieden van activiteiten en de mogelijkheid tot wederzijdse uitwisseling om  te komen tot verdere ontwikkeling (bijvoorbeeld zelfstandigheid, zelfverzekerdheid, emancipatie)

  • het overbruggen van verschillen in de buurt tussen culturen, sociale klasse en generaties

  • integreren van zorg voor de kinderen in de Heksenketel

  • het uitdrukken van de waardering voor geleverde inzet, zowel materieel als immaterieel

  • het ontplooien van talenten

  • steun vinden bij de opvoeding van de kinderen

  • organiseren van gelegenheidsactiviteiten voor kinderen